Centar vijesti

Sva pitanja, prijedloge ili prijave bugova, šaljite nam na e-mail adresu [email protected]

Veletrade d.o.o.
Vatroslava Kolandera 16
42000 Varaždin

OIB: 94540843260
MBS: 070024633

Račun tvrtke:
Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR5023600001101746325
SWIFT CODE: ZABAHR2X

VELETRADE d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo, marketing i informatiku
upisano pri Trgovačkom sudu Varaždin pod poslovnim brojem Tt-16/6083-2.